rociagniety KPAI 23.07.14p.png
1rozciagn.png
vb zlinai edit.jpg
EmpInno - Inteligentne Specjalizacje
Pdf
Drukuj
30-11-2016admin kpai

 

EmpInno - inteligentne specjalizacje na rzecz innowacji i rozwoju

Projekt pt. Zwiększanie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach (EmpInno) dąży do poprawy skuteczności wdrażania regionalnych strategii innowacji, w tym realizacji założeń wynikających ze strategii dla inteligentnych specjalizacji (RIS3). Działania uruchomione zostaną bezpośrednio w instytucjach otoczenia biznesu, agencjach innowacji i rozwoju oraz samorządach, gdzie wsparcie otrzymają specjaliści ds. RIS3, których zadaniem będzie mobilizowanie przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP w zakresie generowania innowacyjnych projektów i rozwijania współpracy sieciowej. Władze regionalne, odpowiedzialne za sferę programowania, otrzymają niezbędną pomoc i informacje nt. potrzeby optymalizacji instrumentów polityki regionalnej oraz mechanizmów finansowania działań innowacyjnych.

W projekcie uczestniczy 16 partnerów oraz 29 organizacji stowarzyszonych z 8 krajów z Regionu Morza Bałtyckiego.

Planowany czas realizacji projektu: maj 2016 – kwiecień 2019

-

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego